Specialist på metalphoto


Om oss på Alutryck

Företaget grundades 1984 av Jan Nilsson och hette då Interart. Företaget drevs i en liten skala inne i Örebro fram till 1996 då Interart flyttades till Glanshammar.

2007 togs företaget över av Emma Andréasson och vid ägarbytet byttes namnet till Alutryck i Örebro.

2009 Sven Ryglert